Music

MUSIC MINISTRY

  CHOIRS                                      COORDINATORS 
  Unity Mass (First Sunday.............Aretha Scott
  5:30PM Mass (Saturday) ............Yvonne Williams
  9:00AM Mass (Sunday) ............. Alicia Carter
  11:30AM Mass (Sunday) ........... Adrian Broxton

  MUSICIANS: Phyllis Mackey and Kathy Stewart